O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 632/1097
Heslář
normo- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z lat. norma ,měřítko, pravidlo‘; nese význam ,týkající se normy, závazného pravidla; normovaný‘. Příklady lemmat: normotvorný, normostrana, normotvorba, normohodina, normostránka, normoglykémie, normočas, normocytární, normospermie.

KN

Heslo 632/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018