O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 631/1097
Heslář
non- 
 
 
 

Stavba: non-/no-.


Prefix latinského původu non- (lat. nōn) se pojí výhradně s cizími základy, nejen románskými. Slova nevznikla v češtině, byla adaptována. České jsou jejich slovnědruhové deriváty. Předpona vyjadřuje význam ,ne‘, ,nikoli‘, ,bez‘, popř. ,nic‘. Přítomen je díky slovotvornému potenciálu češtiny v mnoha slovních druzích. Není snadné rozhodnout, který slovní druh je základový, v češtině se jako výchozí jeví funkce adjektivní. Paralelně existuje tento prvek v citátových výrazech z různých jazyků i jako lexém (non plus ultra, persona non grata, tertium non datur, si non e vero e buon trovato, non lethal weapon). Užívá se i ve výrazech přejatých z angličtiny psaných se spojovníkem (non-fiction, non-paper, non-profit, non-government) a výrazech užívaných v matematice a logice (non-A, non-B).


Význam (1) ,bez‘ se uplatňuje v nejčetnějším, byť neadaptovaném, nesklonném a slovnědruhově ambivalentním výrazu nonstop (dostupný nonstop, nonstop dohled, pracovat nonstop). Význam (2) ,ne, nikoli‘ je přítomen ve slovech nonverbální, nonkonformní, nonšalantní.


Někteří pisatelé užívají pravopisu se spojovníkem; zdůrazňují tak strukturu slova. Tato grafická podoba se objevuje u slov přejatých z angličtiny: non-stop, non-fiction, non-food, non-paper, non-computer, non-lethal, non-identita, non-EU, non-pop, non-iron, non-gala, non-violation, non-native, non-human, non-systém, non-white, non-centrum, non-objective, non-place, non-inzulín-dependentní. V anglicismech se vyskytuje i podoba no: no-name / no name. Prostředek se využívá i k tvoření jazykově smíšených (částečně kalkovaných) výrazů jako non-lidé, non-smysl, non-dokument, non-personalistický či ve foneticky zapsaných výrazech (non-pejpr). Část z těchto forem je třeba vnímat jako projev jazykové hry.


SYN2010 – přejatá

Dotaz [lemma="non.*"] dává 136 lemmat, z toho relevantních 60, tj. 43,2 %. Z frekvenčních pásem: 1 lemma má nad 100 dokladů, 30 po 1 dokladu.

Slovnědruhově polyfunkční výrazy: nonstop 285, noname 3, nonstres 2.

Nejčastější substantiva: nonsens 59, nonšalance 33, nonkonformista 13, nonkonformismus 12, nonšalantnost 4, nonentita 2, nonekvivalence 2.

Nejčastější adjektiva: nonverbální 67, nonkonformní 41, nonšalantní 29, nonsensový 15, nonprofitní 6, nonartificiální 3.

Adverbia: nonšalantně 77, nonverbálně 7.


Mezi nezohledněná slova patří nonono, nona, nonius. Řada nezapočítaných výrazů jde na vrub jejich nerozpoznání při lemmatizaci; jsou to mj. tvary nonlingválními, nonkonformistického, non-agentem.

MV

Heslo 631/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018