O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 621/1091
Heslář
nitro- II 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z lat. nitrogenium ,dusík‘; nese význam ,vztahující se, obsahující dusík, jeho sloučeniny‘. Příklady lemmat: nitroglycerin, nitrobenzen, nitrocelulóza, nitrofen, nitrolak, nitroředidlo, nitrofilní, nitrometan, nitrofuran, nitrobarva, nitrofenylfosfát, nitrogenáza.

KN

Heslo 621/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017