O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 620/1097
Heslář
nekro- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. nekros ,mrtvý‘; nese význam ,mrtvý, mrtvola‘. Příklady lemmat: nekrolog, nekropole, nekrofilie, nekrofilní, nekrosadismus, nekromancie, nekrofilm, nekrobyznys.

KN

Heslo 620/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018