O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 619/1097
Heslář
nej- 
 
 
 

Prefixem nej- se tvoří v naprosté většině případů (1) superlativy od komparativů adjektiv a adverbií.


V několika případech se prefix nej- připojuje (1a) k supletivnímu kmeni komparativu: nejlepší/nejlépe ← lepší/lépe dobrý/dobře.


Výjimečně se prefix nej- pojí i k základům, které (1b) nelze jednoznačně interpretovat jako komparativy nebo k nimž nelze jednoznačně vytvořit tvar pozitivu. Vysokou frekvenci má adverbium / neurčitá číslovka nejvíce ← více, adverbia nejdříve ← dříve, nejprve ← prve s významem ‚před nějakou dobou, dříve‘, adverbium / částice nejspíš(e) ← spíš(e) s významem ‚více, pravděpodobněji, dříve‘, číslovka násobná nejvíc(e)krát ← víc(e)krát, a adjektivum nejdřívější ← dřívější ← dříve.


(2) Okazionální odvozeniny od substantiv, která lze najít na internetu (nejkluk, nejholka) a jimž v korpusu odpovídají slovní spojení (např. nej kluk, nej šaty, nej muž, nej film, nej šéfová, nej úspěch, nej zápas), lze interpretovat buď jako výsledky univerbizace (nejbanka ‚nejlepší banka‘), nebo jako slova odvozená prvkem nej-, který nabyl povahy prefixoidu.


Ve statistikách pracujeme s tvary nominativu sg. mask. superlativu v případě adjektiv a tvary superlativu v případě adverbií. Tyto tvary nefigurují v naprosté většině případů jako lemmata, neboť automatická morfologická analýza přiřazuje většinou tvar pozitivu. Proto bylo třeba modifikovat vyhledávací postupy (viz níže formulace dotazu). S ohledem na některá technická řešení zavedená na rovině automatické morfologické analýzy (např. lemmatizace a značkování tvarů nejdříve, nejdřívější, nejprve, nejspíše, nejhořejší, nejdolejší) jsme v uvedených případech přehodnotili výsledky statistik opřené o automatickou morfologickou analýzu tak, aby více odpovídaly lingvistické intui­ci. Při ruční analýze jsme nebrali zřetel na nejrůznější podoby zápisu / pravopisné chyby (nejvěčí, nejcenější, nejlepčí, nejbizardnější atd.). Ve statistikách naopak zaznamenáváme řídké doklady tvoření superlativu od primárně relačních adjektiv (nejzničující, nejvzrušující, nejvzrušujícnější, nejvyčerpávající atd.).


SYN2010

Dotaz [word="nej.*" & tag=".........3.*"] dává 2.856 relevantních lemmat.

Dotaz [word="nej.*" & lemma="nej.*"] dává 524 lemmat, z toho asi 30 relevantních.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: největší (↖1a) 28.600, nejlepší (↖1a) 26.081, nejvíce (↖1b) 16.748, nejvyšší (↖1) 13.552, nejspíš (↖1b) 11.159, nejprve (↖1b) 10.528, nejdřív(e) (↖1b) 10.067, nejméně (↖1a) 9.924, nejlépe (↖1a) 7.909, nejbližší (↖1) 6.612, nejrůznější (↖1) 6.321, nejmenší (↖1a) 5.608, nejdůležitější (↖1) 5.317, nejhorší 5.309, nejstarší (↖1) 4.438, nejčastěji (↖1) 4.327, nejvýznamnější (↖1) 2.790, nejkrásnější (↖1) 2.513, nejnovější (↖1) 2.493, nejraději (↖1) 2.453.

Z dalších: nejrychlejší (↖1) 2.322, nejhořejší (↖1) 66, nejdolejší (↖1) 7, nejinovativnější (↖1) 6, nejvíc(e)krát (↖1b) 5,nejdřívější (↖1b) 4, nejbanka (↖2) 3, nejklasikovatější (↖1) 2, nejšifrovatější (↖1) 1, nejzázrakovatější (↖1) 1, nejzpátečnější (↖1) 1, nejzničující (↖1) 1, nejvšednovšednější (↖1) 1 nejvzrušující (↖1) 1, nejvzrušujícnější (↖1) 1, nejvyčerpávající (↖1) 1, nejvyhnutelnější (↖1) 1.

KO

Heslo 619/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018