O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 617/1097
Heslář
nedo- 
 
 
 

Za prefixoid lze tento prvek uznat pro adjektiva nedokrevný ,nemající dost krve‘ (SYN: 22) a nedochůdný (10).208

 

K ostatním adjektivům vyjadřujícím nedostatečnost, nedosažitelnost ap. lze uvést základová slova, která prvek nedo- už obsahují: nedočkavý : nedočkat (se), nedobytný : nedobýt, nedostižný/nedostižitelný : nedostihnout, nedocenitený : nedocenit, nedoslýchavý :
nedoslýchat, nedospalý : nedospat
. Ve dvou případech si sloveso dokážeme představit, ač se běžně neužívá (nedozírný: nedozřít ,nedohlédnout‘) nebo by nadto mělo jinou podobu (nedomrlý : nedomřít ,neumřít úplně‘).

208   Adjektivum nedochůdný lze v dnešních textech pokládat za zpětně novotvořené k mnohem užívanějšímu substantivu nedochůdče (SYN: 268).

Heslo 617/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018