O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 612/1091
Heslář
nedo- 
 
 
 

Za prefixoid lze tento prvek uznat pro adjektiva nedokrevný ,nemající dost krve‘ (SYN: 22) a nedochůdný (10).185

 

K ostatním adjektivům vyjadřujícím nedostatečnost, nedosažitelnost ap. lze uvést základová slova, která prvek nedo- už obsahují: nedočkavý : nedočkat (se), nedobytný : nedobýt, nedostižný/nedostižitelný : nedostihnout, nedocenitený : nedocenit, nedoslýchavý :
nedoslýchat, nedospalý : nedospat
. Ve dvou případech si sloveso dokážeme představit, ač se běžně neužívá (nedozírný: nedozřít ,nedohlédnout‘) nebo by nadto mělo jinou podobu (nedomrlý : nedomřít ,neumřít úplně‘).

185   Adjektivum nedochůdný lze v dnešních textech pokládat za zpětně novotvořené k mnohem užívanějšímu substantivu nedochůdče (SYN: 268).

Heslo 612/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017