O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 604/1097
Heslář
nad- -ový 
 
 
 

Stavba: nad-/nade- -ov(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Cirkumfixem se tvoří adjektiva ze substantiv, resp. z předložkových spojení. Základem je dvouslovný předložkový výraz tvořený předložkou nad a substantivem. Předložka nad se při tvoření adjektiva mění v předponu a ke kmeni základového substantiva se připojuje sufix -ov(ý): nad rozumemnadrozumový; nad prahemnadprahový. Takto utvořená adjektiva mají několik významů: (1) umístění nad něčím: nacházející se výše než to, co je pojmenováno základovým substantivem (nadočnicový ,nacházející se nad očnicemi‘), (2) stupňování: mající nějakou vlastnost ve větší míře, než ji má to, co označuje základové substantivum (nadzvukový ,mající vyšší rychlost než zvuk‘), (3) nezávislost: nezávislý na tom, co je pojmenováno základovým substantivem, tímto nepostižitelný (nadčasový ,nezávislý na čase‘; nadsmyslový ,nepostižitelný smysly, smyslům nedostupný‘), (4) přesah: neomezující se na to, co je označeno základovým substantivem, přesahující je (nadpodnikový ,týkající se větší jednotky, než je podnik‘).


Ve významech (1) a (3) konkuruje cirkumfixu nad- -ový cirkumfix ► mimo- -ový (mimoúrovňový, mimosmyslový).


SYN2010

Dotaz [(lemma=“nad.*ový“) & (tag=“A.*“)] dává 20 lemmat, z toho 11 relevantních. Zastoupení významů/funkcí počtem lemmat: 18 % (1), 18 % (2), 46 % (3), 18 % (4).

Všech 11 lemmat: nadčasový (↖3) 405, nadzvukový (↖2) 87, nadočnicový (↖1) 35, nadsmyslový (↖3) 27, nadžánrový (↖3) 12, nadúrovňový (↖1) 12, nadpodnikový (↖4) 6, nadrozumový (↖3) 4, nadprahový (↖2) 4, nadstylový (↖3) 3, nadskupinový (↖4) 1.


Řetězec nad- -ový mají i adjektiva nadstavbový, nadledvinkový, nadproudový, nadsázkový, nadúvazkový, která však jsou tvořena prostou sufixací substantiv s předponou (nadstavbovýnadstavba, nadledvinkový ← nadledvinka).

JB

Heslo 604/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018