O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 601/1097
Heslář
nad- -í 
 
 
 

Cirkumfixem jsou utvořena substantiva nadsklepí (SYN: 1.685), nadloží (594), nadloktí (191), nadpraží (150) a nadpažbí (1).


Nepřihlížíme k podstatným jménům slovesným typu nadýmání, nadávání, nadechnutí aj.

RN

Heslo 601/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018