O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 595/1097
Heslář
na- -o 
 
 
 

Stavba: na- -o.


Cirkumfixem se tvoří adverbia od adjektiv. Příslušná adverbia obvykle charakterizuje dvojí způsob psaní, srov.: načerno / na černo, nahrubo / na hrubo, naměkko / na měkko. První způsob zápisu je nutno považovat za základní. Do statistické části hesla jsou zahrnuty pouze varianty psané dohromady.


Cirkumfix vyjadřuje, že příznak označený základovým adjektivem je (1) výsledkem nějakého děje: vajíčka (uvařená) naměkko, tank přebarvený narůžovo, najemno nasekaná pažitka. Utvořená adverbia často vyjadřují (2) způsob provedení děje: nasucho, naslepo, naprázdno. V důsledku lexikalizace obvykle nejsou synonymní s bezpředponovými adverbii na -e/-ě utvořenými od týchž adjektiv, srov.: suše (mluvil suše ,stroze‘) × nasucho ,bez navlhčení‘ (plech nasucho posypeme drobenkou); slepě (slepě mu věřil ,bez rozmyslu‘) × naslepo ,bez dívání, jako slepý‘ (útočník střílel naslepo); prázdně (restaurace působila prázdně) × naprázdno (rty se pohybují naprázdno ,bez mluvení‘). Adverbia utvořená cirkumfixem na- -o mohou na rozdíl od adverbií na -e/-ě snadno determinovat substantiva, srov.: koncert naživo × ?koncert živě (statický příznak substantiva se obvykle vyjadřuje adjektivním přívlastkem: živý koncert; k adverbiu naživo odpovídající adjektivum *naživý neexistuje). Adverbia odvozená cirkumfixem na- -o vyjadřují také (3) časovou platnost děje: neloučíme se s vámi nadlouho ,na dlouhou dobu‘, dražbu nakrátko přerušila akce výtržníků; v kontextu vlasy střižené nakrátko ovšem cirkumfix vyjadřuje význam (1). Další významovou skupinu představují adverbia s významem (4) prostorového určení: napravo ,na pravou stranu, na pravé straně‘, nalevo.


SYN2010

Dotaz [(lemma="na.*o") & (tag="D.*")] dává 65 lemmat, z toho 56 relevantních.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: naplno (↖2) 2.283, napravo (↖4) 1.039, nalevo (↖4) 1.007, narychlo (↖2) 753, natrvalo (↖3) 684, nadobro (↖3) 658, nakrátko (↖1/3) 636, naprázdno (↖2) 571, načerno (↖1/2) 450, nadrobno (↖1) 372, nadlouho (↖3) 358, natvrdo (↖1/2) 329, najisto (↖2) 249, nanovo 240, nahrubo (↖1) 234, naživo (↖2) 233, naslepo (↖2) 218, nakřivo (↖2) 218, najemno (↖1) 179, nasucho (↖1) 174, napilno (↖2) 174.

VV

Heslo 595/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018