O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 591/1097
Heslář
ná- -(n)ice 
 
 
 

Stavba: ná- -ic(e)/-nic(e), kde (e) reprezentuje soubor koncovek vzoru růže.


Cirkumfixem se tvoří okrajově substantiva ze substantiv. Označují (1) věci podle části těla, na nichž se nosí, např. náušnice.

SYN2010

Dotaz ([lemma="ná.*ice" ]) dává 23 lemmat, z toho 3 relevantní (1 je tvořeno s vloženým n).

Všechna 3 lemmata: náušnice (↖1) 691, nákolenice (↖1) 4, náholenice (↖1) 1.


Řetězec ná- -(n)ice mají i substantiva, která nejsou tvořena příslušným cirkumfixem. Jsou to převážně přechýlené názvy osob ženského pohlaví k mužským protějškům se sufixem -(n)ík (► -(n)ík, např. návštěvnice, nájemnice, náhradnice), nebo názvy věcí tvořené sufixem -(n)ice (► -ice, ► -nice, např. náboj → nábojnice). Celkem jsme do statistik nezařadili 20 lemmat s nespojitým řetězcem ná- -(n)ice, které rozpoznala automatická morfologická analýza v korpusu SYN2010.

KO

Heslo 591/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018