O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 590/1097
Heslář
ná- -í 
 
 
 

Stavba: ná- -(í), kde () reprezentuje soubor koncovek vzoru stavení.


Cirkumfixem se tvoří okrajově substantiva I. od substantiv. Označují názvy (1a) míst, a to jednak z předložkových pádů jmen užitých v odpovědi na otázku kde? (v úzu běžná a frekventovaná náměstí, nádraží i okazionálně tvořená námoří), jednak (1b) názvy míst s působením nějakého povětrnostního vlivu (náledí, návětří), jednak názvy (1c) podle polohy (náručí, archaický termín nákončí). Synchronně většinou neprůhledné jsou názvy (2) souborů prostředků (nádobí, náčiní, nářadí). Význam (3) uplatnění motivujícího substantivanásilí. Povahu (4) termínu má substantivum nářečí (přejímka z doby národního obrození) a právnický termín návětí ‚pre­misa‘.


II. Od slovesa je utvořeno substantivum s významem (5) prostředku (návěstí, návěští).


SYN2010

Dotaz ([lemma="ná.*í"] & [tag="NNN.*"]) dává 44 lemmat; 19 relevantních je představeno níže, 8 nad 100 dokladů, 7 nad 10 dokladů, 1 lemma s 1 dokladem.

Všech 19 lemmat: náměstí (↖1a) 13.216, nádraží (↖1a) 6.591, násilí (↖3) 5.417, nádvoří (↖1a) 1.959, náručí (↖1c) 1.890, nádobí (↖2) 1.813, nábřeží (↖1a) 1.580, nářadí (↖2) 1.467, náčiní (↖2) 611, nároží (↖1a) 517, návrší (↖1a) 451, nářečí (↖4) 290, náledí (↖1b) 171, návěští (↖5) 29, návěstí (↖5) 29, návětří (↖1b) 2, námoří (↖1a) 2, nákončí (↖1c) 2, návětí (↖4) 1.


Řetězec ná- -í mají i substantiva, která nejsou tvořena příslušným cirkumfixem. Jsou to a) dějová jména od sloves s prefixem / počátečním řetězcem ná- např. následování, nálepkování, násobení, nádeničení, b) deriváty jmen na -ství/-ctví s počátečním řetězcem / prefixem ná- např. nábytkářství, národohospodářství, následovnictví, a c) kompozitum názvosloví a nesprávně označkované substantivum nákupčí. Celkem je jich 25.

KO

Heslo 590/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018