O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 582/1097
Heslář
myto-/mýto- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. mythos ,slovo, mýtus‘; nese význam ,vztahující se k mýtům, smyšlenému vyprávění‘. Příklady lemmat: mytologie, mýtotvorný, mytologizovat, mýtopoetický, mytograf, mýtomanie, mýtoborectví, mýtoekologie, mýtoepický, mytocentrický.

KN

Heslo 582/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018