O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 579/1097
Heslář
myelo- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. mȳelos ,morek, mícha‘; nese význam ,vztahující se k nervům, míše, kostní dřeni, nervový, míšní‘. Příklady lemmat: myelitida, myelodysplastický, myelopatie, myelosuprese, myelogenní, myelotoxicita, myeloblastický, myelografie, myelomeningokéla.

KN

Heslo 579/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018