O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 572/1097
Heslář
morfo- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. morfē ,tvar‘; nese význam (1) ,vztahující se tvaru, tvarový‘, (2) mechanicky zkrácené slovo morfologie ,tvarosloví, nauka o tvarech a funkcích slov‘. Příklady lemmat: morfologický (1), morfogenetický (1), morfoném (2), morfometrie (1), morfosyntakticky (2), morforegulátor (1), morfotaktika (2), morfotyp (1), morfofunkční (1), morfoskopický (1), morfopsychologie (1), morfosémantický (2).

KN

Heslo 572/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018