O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 565/1091
Heslář
mono- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. monos ,jeden‘; nese význam (1) ,jedno-‘, (2) chem. ,jednoduchý‘. Příklady lemmat: monopol (1), monografie (1), monolog (1), monopost (1), mononukleóza (1), monočlánek (1), monoteismus (1), monomer (2), monosacharid (2), monokrystalický (1).

KN

Heslo 565/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017