O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 554/1097
Heslář
mili- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z lat. mīlle ,tisíc‘; nese význam (1) ,vztahující se k tisícině jednotek, velmi drobný‘, (2) ve spojení s měrnými jednotkami ,milióntina, 10-3‘. Příklady lemmat: milimetr (2), miligram (2), milimol (2), milibar (2), milisekundový (2), milisievert (2), milirad (2), milirentgen (2), militesla (2), miligra-
máž
(1), mililidé (1).

KN

Heslo 554/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018