O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 525/1097
Heslář
medio- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z lat. medium ,střed, prostředí, prostředník‘; odkazuje (1) k něčemu střednímu, (2) k mediu jako slovesnému rodu spojujícímu znaky aktiva a pasiva, dnes zejména (3) k médiím jako zprostředkovatelům informací. Příklady lem­mat: mediopatelární plika (1), mediopasivum (2), mediokracie (3), mediolog (3), medio­téka (3).

Heslo 525/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018