O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 515/1097
Heslář
malo- 
 
 
 

První část domácích i hybridních složených slov. Z čes. malý; nese význam ,nevelký, drobný, nedůležitý‘. Příklady lemmat: maloobchodní, malometrážní, malorážka, maloměsto, malotraktor, malotřídní, malomyslnost, maloplošný, malomocenství, malověrný, malovýroba, maloobjemový, malopěstitel, maloburžoazní.

KN

Heslo 515/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018