O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 562/1097
Heslář
místo- 
 
 
 

První část domácích i hybridních složených slov; nese význam ,zástupce, náměstek‘ (srov. ► více-). Příklady lemmat: místopředseda, místostarosta, místokrál, místoguvernér, místokancléř, nověji také místošéf, místovedoucí. Jiné postavení má tento prvek v kalkovaných výrazech místodržitel, místodržící, jejichž druhá část se neužívá samostatně v témž významu.

Heslo 562/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018