O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 499/1091
Heslář
lito-/litho- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. lithos ,kámen‘; nese význam ,vztahující se ke kamenu, hornině, kamenný, horninný‘. Příklady lemmat: litografie/lithografie, litosférický, litograf, litotryptor, litofacie, litogeochemický, litopunktura, litometeor, lithogenní.

KN

Heslo 499/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017