O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 500/1097
Heslář
lino(leo)- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Úplná nebo mechanicky zkrácená (lino-) podoba slova linoleum; nese význam ,vztahující se, vyrobený z/pomocí linolea‘. Příklady lemmat: linoryt/linoleoryt, linorytový, linořez, linotyp, linorytec, linograf, linotypista, linokoberec, linotisk.

KN

Heslo 500/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018