O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 491/1097
Heslář
lepto- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. leptos ,úzký‘; nese význam ,mající úzký, útlý, jemný tvar, strukturu, podobu‘. Příklady lemmat: leptospiróza, leptosomní, leptodactylus, leptomeningitis, leptophylla, leptogenní, leptocytóza.

KN

Heslo 491/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018