O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 512/1097
Heslář
lži- 
 
 
 

První část domácích i hybridních složených slov. Z čes. lež (← lhát); nese význam ,vztahující se ke lži, lživý, nepravý‘. Příklady lemmat: lžidoktor, lži-rytíř, lžiprorok, lžiskóre, lžikrál, lžiinženýr, lžidemokracie, lžireportér, lžimorálka, lži-elita, lžihumanistický, lžibigbíťák, lžiplný; příklad propria: Lžidimitrij.

KN

Heslo 512/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018