O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 473/1097
Heslář
kyber- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. kybernaō ,kormidlovat, řídit‘, spíše však mechanicky zkráceno (nejspíš v angličtině) ze slov jako kybernetika, kybernetický, resp. cybernetics; nese význam ,vztahující se ke kybernetice, odehrávající se kyberneticky‘. Příklady lemmat: kyberprostor, kyberpunkový, kyberkultura, kyberšikana, kyberterorismus, kybersex, kyberzločin, kyberútok, kyberfeministka.

KN, JŠ

Heslo 473/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018