O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 468/1097
Heslář
kvazi- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z lat. quasi ,jakoby‘; nese význam ,přibližný, vzdáleně podobný, zdánlivý‘. Příklady lemmat: kvazináboženský, kvazistát, kvazivědecký, kvazifiskální, kvazihistorický, kvazimozek, kvazisoukromý, kvazifrazém, kvazikrystal.

KN

Heslo 468/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018