O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 465/1097
Heslář
krypto- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. kryptē ,ukrytá (hrobka)‘; nese význam ,skrytý, utajený‘, příp. ,zabývající se skrytým, utajeným‘. Příklady lemmat: kryptografie, kryptografický, kryptogram, kryptokomunista, kryptologie, kryptoanalytik, kryptozoolog, kryptosystém, kryptodeprese, kryptokok.

KN

Heslo 465/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018