O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 442/1097
Heslář
klepto- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. kleptō ,krást‘; nese význam ,mající sklon ke kradení, krádežím‘. Příklady lemmat: kleptoman, kleptomanka, kleptomanie, kleptokracie, kleptokrat, kleptoplastie, kleptobióza, kleptoparazit, kleptopartaj.

KN

Heslo 442/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018