O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 439/1097
Heslář
kilo- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. chīlioi ,tisíc‘; u měrných jednotek nese význam ,103‘, popř. ,210‘. Příklady lemmat: kilometr, kilogram, kilometrový, kilotuna, kilobit, kilokalorie, kilonewton, kilohertz.

KN

Heslo 439/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018