O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 436/1097
Heslář
kefal(o)-/cefalo- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. kefalē ,hlava‘; nese význam ,vztahující se k hlavě, mozku, hlavový, mozkový‘. Příklady lemmat: cefalosporin, kefal(o)hematom, kefalograviera, kefalometrie, cefalothorax, kefalologie, cefalocereus, cefalometr.

KN

Heslo 436/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018