O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 425/1091
Heslář
karcino(ma)- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. karkinōma ,rakovinný nádor‘; nese význam ,vztahující se k nádorům, rakovině, rakovinný‘. Příklady lemmat: karcinogenní, karcinogen, karcinofobie, karcinomatóza, karcinoembryonální, karcinosarkom, karcinotvorný.

KN

Heslo 425/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017