O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 430/1097
Heslář
karcino(ma)- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. karkinōma ,rakovinný nádor‘; nese význam ,vztahující se k nádorům, rakovině, rakovinný‘. Příklady lemmat: karcinogenní, karcinogen, karcinofobie, karcinomatóza, karcinoembryonální, karcinosarkom, karcinotvorný.

KN

Heslo 430/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018