O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 384/1097
Heslář
intra- 
 
 
 

Stavba: intra-. (Vyskytuje se i ve variantě intro-. Původní rozdíl lat. intrā- „kde“ × intrō- „kam“ je v přejatých slovech uplatněna jen zčásti.)


Stavební prvek přejatých slov. Jeho význam se odvíjí od lat. předložky intrō ‚dovnitř‘.Prvek intra- nese význam dovnitř/uvnitř.


SYN2010 – přejatá

8 substantiv: intranet 96, introvert 70, intravilán 44, introspekce 36, introdukce 34, introjekce 31, introverze 18, introvertnost 9.

10 nejčastějších adjektiv: introvertní 116, intrapsychický 52, intravenózní 36, intranetový 24, introspektivní 15, intracelulární 12, introdukovaný 11, intraindividuální 8, intramuskulární 6, intramolekulární 5.

2 slovesa: introdukovat 7, introjikovat 4.


Stavební prvek intra- se v češtině (ovšem jen ve velmi omezené míře) adaptoval jako prefix. Spojuje se tedy výjimečně i se základy slov domácích, popř. silně zdomácnělých; proto může být dnes považován za odvozovací prostředek češtiny. Nesamozřejmost prefixu může naznačovat psaní se spojovníkem, např. intra-obchod.


SYN2010

1 lemma: intra-sdělovatel 1


Prefix může (spíš výjimečně) vystupovat jako součást cirkumfixu a konkurovat tak frekvenčně silnějšímu domácímu prostředku ► vnitro-:


intra- -cký: stranaintrostranický;

intra- -ní: denintradenní;

intra- -ový: role intrarolový.

PN, JŠ

Heslo 384/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018