O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 382/1097
Heslář
inter- -ální 
 
 
 

Stavba: inter- -áln(í), kde koncovka reprezentuje soubor koncovek vzoru jarní.


Cirkumfix je stavebním prvkem přejatých slov. Adaptují se pomocí něj výrazy odvozené cirkumfixem inter- -al (např. angl. interpersonalinterpersonální). Tato adjektiva nesou význam nacházející se (v konkrétním či přeneseném slova smyslu) mezi několika exempláři/druhy/částmi toho, co označuje základové substantivum. Konkurují tak adjektivům odvozeným pomocí domácích cirkumfixů ► mezi- -ní, ► mezi- -ný, ► mezi- -ový► mezi- -ský. Stejnou funkci má i cirkumfix ► inter- -ární.


SYN2010

Všech 16 lemmat: internacionální 99, interpersonální 99, interindividuální 31, interkontinentální 30, intermodální 28, intermediální 20, intertextuální 12, intersexuální 8, interdimenzionální 3, intertemporální 3, interambulakrální 3, interkostální 2, interregionální 2, internodální 1, interdentální 1, interinstitucionální 1.

PN

Heslo 382/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018