O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 357/1097
Heslář
ikono- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. eikōn ,obraz‘; nese význam ,vztahující se k ikonám‘. Příklady lemmat: ikonografie, ikonografický, ikonostas, ikonoklasmus, ikonologie, ikonopis, ikonomalba, ikonoborectví.

KN

Heslo 357/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018