O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 349/1097
Heslář
ideo- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z lat. idea (← řec. ideā/eideā ,pravzor, podoba, postava‘); nese význam (1) ,vztahující se k ideám, myšlenkám‘, (2) ,týkající se obrázků, obrázkového písma‘. Příklady lemmat: ideologie (1), ideolog (1), ideodiverzní (1), ideogram (2), ideografický (2), ideopolicie (1), ideospolupracovník (1), ideokracie (1), ideotvorný (1), ideograf (2), ideopropaganda (1).

KN

Heslo 349/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018