O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 317/1091
Heslář
hypso-/hypsi- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. hypsos ,výška‘; nese význam ,vztahující se k výšce, výškový‘. Příklady lemmat: hypsometr, hypsometrie, hypsodontní, hypsochromní, hypsografický, hypsikonchní.

KN

Heslo 317/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017