O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 306/1097
Heslář
horno- 
 
 
 

První část domácích složených slov. Z čes. horní; nese význam ,horní, nahoře‘ (horní část; na horním toku). Obvykle součást zeměpisných pojmenování odvozených ze spojení adjektiva horní a substantiva označujícího lokalitu. Příklady lemmat: hornorakouský, hornobenešovský, hornobřízský, hornoslezský, hornolužický, hornoegyptský, hornoplošník, hornosvratecký, hornolidečský, hornokřídlý, hornovsacký.

KN

Heslo 306/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018