O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 303/1097
Heslář
holo- II 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. holos ,celý‘; nese význam (1) ,celý, úplný, nedotčený‘, (2) odkazuje k mechanicky zkrácenému holografie ,zobrazování založené na interferenci paprskových svazků‘. Příklady lemmat: holocaust (1), holografický (1), holotropní (1), holografie (1), holofonní (1), holocén (1), holomorfní (1), holomapa (2), holosnímek (2), holoobraz (2), holoenzym (1), holozáběr (2).

KN

Heslo 303/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018