O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 299/1097
Heslář
histo-/histio- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. histon/histion ,tkáň‘; nese význam ,vztahující se k tkáním, tkáňový‘. Příklady lemmat: histologický, histolog, histokompatibilní, histochemický, histoplazmóza, histopatologie, histiocyt, histogeneze, histiocytární.

KN

Heslo 299/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018