O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 298/1091
Heslář
histo- II 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Ze slov historie, historický (← řec. historiā ,pátrání, věda‘); nese týž význam. Příklady lemmat: název akce histopedál (setkání jezdců na historických kolech), histografie, histograf (sporné zkráceniny slov historiografie, historiograf).

KN, JŠ

Heslo 298/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017