O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 297/1097
Heslář
hifi/hi-fi 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Mechanicky zkráceno z angl. high fidelity dosl. ,vysoká věrnost‘; nese význam ,vztahující se k akustickému zařízení s velmi vysokou kvalitou reprodukce‘. Psáno i se spojovníkem. Příklady lemmat: hifiklub, hifivěž/hi-fivěž, hi-fizboží, hi-fipřístroj, hi-fiaparatura, hi-fikvalita, hifipřehrávač, hifisouprava, hifisystém, hi-fisestava.

KN

Heslo 297/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018