O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 294/1091
Heslář
hier(o)- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. hieros ,svatý, posvátný‘; nese význam ,svatý, božský‘, který může být zastřený. Příklady lemmat: hierarchie, hieroglyf, hierarchicky, hierogamie, hierarcha, hierodiákon, hierofant.

KN

Heslo 294/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017