O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 292/1097
Heslář
helio- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. hēlios ,slunce‘; nese význam ,vztahující se k S/slunci, sluneční, využívající slunce‘. Příklady lemmat: heliocentrický, heliosféra, heliotrop, heliograf, heliopauza, heliostat, helioseismologie, heliovar, helioplášť.

KN

Heslo 292/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018