O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 280/1091
Heslář
geronto- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. gerōn, gen. gerontos ,stařec‘; nese význam ,týkající se seniorů, starců‘. Příklady lemmat: gerontologický, gerontologie, gerontokracie, gerontopsychiatrie, gerontofilie, gerontocentrum, gerontooddělení.

KN

Heslo 280/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017