O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 271/1097
Heslář
foto- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. fōs, gen. mj. fōtos ,světlo‘; nese význam (1) ,týkající se fotografování‘, (2) ,související se světlem‘. Příklady lemmat: fotografie (2), fotoaparát (1), fotogalerie (1), fotoreportér (1), fotoklub (1), fotodokumentace (1), fotovoltaický (2), fotosyntéza (2), fotosběrna (1), fotoseriál (1), fotosféra (2).

KN

Heslo 271/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018