O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 268/1091
Heslář
fono- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. fōnē ,hlas‘; nese význam ,týkající se zvuků (jazyka)‘. Příklady lemmat: fonografický, fonotéka, fonogram, fonologie, fonoklub, fonoskopie, fonofilm, fonometr, fonotaktika.

KN

Heslo 268/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017