O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 270/1097
Heslář
fono- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. fōnē ,hlas‘; nese význam ,týkající se zvuků (jazyka)‘. Příklady lemmat: fonografický, fonotéka, fonogram, fonologie, fonoklub, fonoskopie, fonofilm, fonometr, fonotaktika.

KN

Heslo 270/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018