O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 239/1097
Heslář
etno- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. ethnos ,národ, lid‘; nese význam ,vztahující se k lidu, národu, jeho kultuře‘. Příklady lemmat: etnografický, etnograf, etnolog, etnocentrismus, etnohudba, etnogeneze, etnometodologie, etnobyznys.

KN

Heslo 239/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018