O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 201/1097
Heslář
elektro- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. ēlektron ,jantar‘; odkazuje k výrazům elektrický, elektřina, nese týž význam. Příklady lemmat: elektroinstalace, elektrotechnický, elektrospotřebič, elektrotechnika, elektromotor, elektromagnetický, elektroměr, elektroodpad.

KN

Heslo 201/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018