O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 196/1097
Heslář
eko- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. oikos ,dům‘; mechanicky zkrácený stavební prvek odkazující k výrazům (← ekologie, ekologický), nese týž význam. Příklady lemmat: ekosystém, ekocentrum, ekofarma, ekofilm, ekoporadna, ekobus, ekozemědělec, ekojarmark, ekoterorista, ekopolitika.

KN

Heslo 196/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018