O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 193/1097
Heslář
echt- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z něm. echt ,pravý, skutečný‘; nese význam ,zcela, přesný, ryzí‘. Příklady lemmat: echtzelený, echtrealisticky, echtžensky, echtdemokrat, echtněmecký, echtpravice, echtkomunista, echtvesnický. Objevuje se i oddělený zápis: echt kamzičí štětka.

KN

Heslo 193/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018