O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 183/1097
Heslář
e- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov; připojuje se pomocí spojovníku. Odkazuje k adjektivu elektronický a nese týž význam; odděluje se spojovníkem. Příklady lemmat: e-mail, e-mailový, e-learning, e-shop, e-business, e-government, e-pas, e-obchod, e-mailovat, e-book.

KN

Heslo 183/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018